Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se cookie-uttalandet Gick med på

Villkor


1. Avtal
Genom att använda webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa villkor.

2. Tillägg
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa villkor från tid till tid. Det är ditt ansvar att kontrollera sådana ändringar. Om du inte vill acceptera de nya villkoren bör du inte fortsätta använda webbplatsen. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter det datum då ändringen har gjorts, anger användningen av webbplatsen att du är bunden av de nya villkoren.

3. Registrering
Du godkänner att: Den personliga information som du tillhandahåller när du registrerar dig är sann, korrekt, aktuell och fullständig i alla avseenden. och du ger dig inte ut för att vara någon annan person eller enhet

4. Ersättning
Vi kommer att vidta all rimliga åtgärder, så långt det är i vår makt, för att hålla detaljerna i din beställning och betalning säker, men i avsaknad av vårdslöshet från vår sida kan vi inte vara ansvariga för förlust du kan lida om en tredje part uppnår obehörig åtkomst till uppgifter som tillhandahålls av dig när du använder eller beställer från webbplatsen.

5. Beställningar
Alla beställningar är föremål för acceptans och tillgänglighet. Om de beställda varorna inte är tillgängliga får du ett meddelande via e-post (eller på annat sätt om ingen e-postadress har lämnats) sedan du får välja att vänta tills varan är tillgänglig från vårt lager eller att avbryta din beställning.

Eventuella beställningar från dig kommer att behandlas som ett erbjudande att köpa varorna eller tjänsterna från oss och vi har rätt att avvisa sådana erbjudanden när som helst. Du bekräftar att eventuella automatiska bekräftelser av din beställning, som du får från oss, inte motsvarar vårt godkännande av ditt erbjudande att köpa varor eller tjänster som annonseras på webbplatsen. Ett avtal mellan dig och oss kommer att äga rum när vi debiterar ditt kredit-, betalkort eller PayPal-konto eller om du på annat sätt har skickat pengarna.

Du kommer att anta risken för produkterna när de har levererats till leveransadressen som du angav när du beställde produkterna. Vi tar inget ansvar när du anger en felaktig leveransadress eller om du inte mottar produkterna på den leveransadress du angav.

6. Pris och betalning
Alla angivna priser är inklusive moms för aktuella priser och är korrekta vid införandet av informationen i systemet. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna när som helst utan föregående meddelande.

7. Skydd och säkerhet
All information som du förmedlar kommer att behandlas säkert och i strikt överensstämmelse med den europeiska dataskyddsstyrelsen gällande 25: e maj 2018.

8. Kvalificering för inköp
För att vara berättigad att köpa varor på denna webbplats och lagligt ingå och bilda kontrakt på denna webbplats enligt europeisk lag måste du som individ vara 18 år eller äldre; och registrera ditt riktiga namn, adress, telefonnummer, e-postadress alla andra begärda uppgifter.

9. Immateriell äganderätt
Webbplatsens innehåll skyddas av upphovsrätt, varumärken, databas och andra immateriella rättigheter och du bekräftar att materialet och innehållet som tillhandahålls som en del av webbplatsen förblir hos oss eller våra licensgivare. Du kan hämta och visa innehållet på webbplatsen på en datorskärm, lagra sådant innehåll i elektronisk form på din hårddisk (men inte någon server eller annan lagringsenhet som är ansluten till ett nätverk) eller skriva ut en kopia av sådant innehåll för din egen personliga, icke-kommersiell användning, förutsatt att du behåller alla och även upphovsrättsliga och proprietär meddelanden intakta. Du får inte på annat sätt reproducera, modifiera, kopiera eller distribuera eller använda för kommersiellt ändamål något av materialet eller innehållet på webbplatsen.

10. Överensstämmelse
Webbplatsen får endast användas för lagliga ändamål och på lagligt sätt. Du godkänner att följa alla gällande lagar, stadgar och föreskrifter om webbplatsen och dess användning. Du samtycker till att inte ladda upp eller överföra några datorvirus eller något annat som är utformat för att störa eller avbryta datorns normala operativsystem, eller överföra material som är ärekränkande, stötande eller av en obscen karaktär.

11. Ansvarsbegränsning
Utan hinder av någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor, kan inget i dessa villkor: Påverka eller begränsa dina rättigheter som konsument enligt europeisk lag. Webbplatsen tillhandahålls på en ”som den är” och ”tillgänglig”-basis utan någon representation eller godkännande, och vi ger inga garantier, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, i samband med den och dess användning. Du bekräftar att vi inte kan garantera och inte ansvara för webbplatsens säkerhet eller integritet och eventuella uppgifter från dig. Du måste själv bära risken i samband med användningen av Internet. Samtidigt som vi kommer att försöka se till att material som ingår på webbplatsen är korrekt, aktningsvärt och av hög kvalitet, kan vi inte acceptera ansvar om så inte är fallet. Vi ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden eller för de resultat som uppnåtts av användningen av sådan information eller för eventuella tekniska problem som du kan uppleva på webbplatsen. Om vi är informerade om eventuella felaktigheter i materialet på hemsidan försöker vi rätta till det så snart vi rimligen kan.

12. Inga professionella råd eller medicinsk information
Webbplatsen ger inte medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Informationen som ingår på webbplatsen erbjuds endast för informationsändamål. Även om vi tillhandahåller information om våra produkter via webbplatsen, är varken våra anställda eller dessa tredje parter bemyndigade att ge medicinsk eller annan professionell rådgivning via webbplatsen. Som ett resultat, ska du aldrig använda informationen du får på webbplatsen för diagnos eller behandling av något hälsoproblem eller i stället för någon medicinering eller annan behandling som ordinerats av läkare eller annan vårdgivare.

13.Undantag
Om någon del av villkoren anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning icke exigibel ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar från dessa andra villkor och får inte påverka giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående bestämmelserna i villkoren.

14. Avtalets helhet
Dessa användarvillkor utgör hela grunden för det avtal som uppnåtts mellan dig och oss.

15. Returer
Om du vill returnera ett föremål av någon anledning, var god och meddela oss inom 48 timmar efter mottagandet av din beställning av den produkt som är otillfredsställande. För att verkställa en retur, vänligen kontakta oss och informera vårt kundserviceteam om ditt beställningsnummer, varan du returnerar och orsaken till returen.Vi kan inte utfärda återbetalningar på helt enkelt oönskade varor på grund av den förgängliga naturen hos de varor som säljs. Återbetalningar/utbyten kommer endast att erbjudas på varor som är defekta, och där det tydligt framgår så vid den tidpunkt då de skickades tillbaka.Vi kommer sedan att svara med ett unikt returlicensnummer och adressen du behöver skicka varan till. 

Du måste paketera objektet säkert och inkludera: Ditt beställningsnummer; Returlicensnummeret; Om en ersättning eller återbetalning krävs; Anledningen till att du returnerar varan.
Varorna som returneras ska vara i original skick och förpackning som de anlände i, tillsammans med en kopia av fakturan eller följesedeln. När mottagna föremål anländer kontrolleras dem och återbetalningar på varor arrangeras där det är lämpligt.

16. Frakt
När din beställning är placerad skickar vi den till en adress som utses av dig så länge som leveransadressen ligger inom Europa. Du är ansvarig för att lämna in eventuella anspråk hos transportörer för skadade och/eller uteblivna leveranser.

• Postens standardleverans är inom 3-8 arbetsdagar

Hur du kontaktar oss
Om du har några frågor eller kommentarer om dessa villkor eller webbplatsen, kontakta oss på:     E-Post: customerservice@Recover-Me.eu