Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se cookie-uttalandet Gick med på

VAD ÄR AMINOSYROR?

Tjugo procent av människokroppen består av protein. Protein spelar en avgörande roll i nästintill alla biologiska processer och aminosyror agerar byggstenar för dessa processer.

En stor del av våra celler, muskler och vävnad består av aminosyror. Det betyder att de utför många viktiga kroppsfunktioner, som exempelvis att skapa cellernas struktur. De spelar också en nyckelroll i transport och lagring av näringsämnen. 

Vad är aminosyror?

Aminosyror påverkar organ, körtlar, senor och artärer. De är dessutom väsentliga för att läka sår och reparera vävnad, särskilt i muskler, ben, hud och hår samt för avlägsnande av alla slags avlagringar som produceras i samband med ämnesomsättningen.

image description