Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se cookie-uttalandet Gick med på

Hur lång tid tar det innan jag borde känna effekterna av Recover-Me?

Vissa användare rapporterar att de känner effekt inom några dagar efter att Recover-Me tagits. Det kan dock ta månader innan en märkbar effekt kan noteras. Processen att städa någon del av  kärlsystemet eller utvidga sig på märkbar nivå varierar mellan alla beroende på orsakerna och genetiken. Det är därför extra användbart att göra anteckningar om din kost, vanor och eventuella orsaker. Vi rekommenderar att du konsumerar produkten enligt beskrivning under minst en månad, därefter kan du avgöra om doseringen behöver justeras.