Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se cookie-uttalandet Gick med på

Vilka typer av L-arginin används i Recover-Me?

L-argininpidolat, vilket är L-argininsaltet av pyroglutaminsyra. L-arginin pyroglutamat är en leveransform av pyroglutamat, en naturligt förekommande aminosyra som kan härledas från grönsaker, frukt, mejeriprodukter och kött. 

Vi använder L-argininpidolat (saltet av L-arginin), som i kombination med L-lysin ökar absorptionen av L-arginin. Lysin och arginin bör inte intas samtidigt om de bägge är av *L*-formen, eftersom de konkurrerar om samma receptorer. L-argininpidolat fäster emellertid till en annan receptor och möjliggör en synergistisk effekt mellan de två.