Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se cookie-uttalandet Gick med på

Finns det några fall där användningen av Recover-Me inte är tillrådligt?

Vi rekommenderar inte att du använder Recover-Me Under eller efter kardiovaskulärt trauma. Hos individer med normal hjärtfunktion är användningen av Recover-Me fördelaktigt på många sätt, såsom beskrivits tidigare.