Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se cookie-uttalandet Gick med på

Hur länge kan jag fortsätta ta Recover-Me?

Recover-Me innehåller ingredienser som är ett komplement till kroppen och som också i små doser tar sig in i ditt matsmältningssystem, genom en varierad diet. Därför finns det absolut ingen anledning att avstå från att kontinuerligt ta Recover-Me under långa perioder.

På det sättet fortsätter du att skörda de positiva effekterna av Recover-Me.