Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se cookie-uttalandet Gick med på

Hur passerar ingredienserna i Recover-Me genom blod-hjärnbarriären?

”Blood Brain Barrier” är resultatet av selektiviteten hos de snäva korsningarna mellan endotelceller i CNS-kärl som begränsar passage av lösa ämnen.

Vid samverkan mellan blod och hjärnan är endotelcellerna ihopsydda genom dessa snäva förbindelser, som består av mindre underenheter, 
ofta biokemiska dimerer, som till exempel är transmembrana proteiner såsom occludin, claudiner, sammankopplingshäftningsmolekyl (JAM) eller ESAM.
Blod-hjärnbarriären består av celler med hög densitet, som begränsar passage av ämnen från blodomloppet mycket mer än endotelceller i kapillärer på andra håll i kroppen. 

Flera delar av den mänskliga hjärnan är inte ”bakom” BBB. Dessa inkluderar de kringligggande organen. Ett exempel på detta är pinealkörteln, som utsöndrar hormonmelatonin ”direkt i systemcirkulationen” eftersom detta hormon kan passera genom blod-hjärnbarriären. 
 

Recover-Me  ”tar rygg” på ämnena palatinos (isomaltulose) via BBB och därmed in i hjärnan.