Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se cookie-uttalandet Gick med på

Aminosyror och deras betydelse för diabetes

Diabetiker kan inte tillräckligt utnyttja kolhydrater som socker, vilket är en viktig energikälla. Insulin spelar här en viktig roll, eftersom det är ett blodsockerreducerande endogent hormon. Produktionen av insulin är lägre hos de drabbade och dessutom kan cellerna i deras kroppar inte absorbera det insulin som finns tillgängligt. Anledningen till detta är den starkt minskade insulinkänsligheten hos cellerna.

Cellmembranen känner inte igen hormonet och kan därför inte absorbera en tillräcklig mängd. Konsekvensen av denna så kallade insulinresistens, är att för lite energi produceras i cellerna. Dessutom kan socker inte degraderas ordentligt i blodet och ackumuleras därför, vilket gör gör att blodsockernivån ökar.


Arginin - en viktig aminosyra för insulinabsorption

En annan studie från europeiska forskare visade att aminosyran arginin är av stor betydelse för kroppens celler i förhållande till insulin. Arginin är en föregångare av kväveoxid, en sändande substans som direkt påverkar insulinkänsligheten.

För studien delades sex stycken patienter med typ 2-diabetes in i två grupper. Båda grupperna konsumerade en vanlig diabetisk diet. En av grupperna fick placebo som dagligen skulle tas tre gånger under en månad. Den andra gruppen fick arginin under samma tidsperiod.

Forskare testade regelbundet insulinkänsligheten hos patienterna under hela studiens gång.

Resultaten var avgörande och visade att arginin förbättrade insulinkänsligheten med mer än 30%, jämfört med placebogruppen. Arginin ledde dessutom till en avsevärd expansion av blodkärlen, vilket medförde att blodtrycket hos patienterna sänktes avsevärt. Två studier från 2013 har nått en liknande slutsats. En annan studie har visat att arginin även är viktigt vid behandling av diabetesrelaterade fotsjukdomar.

På lång sikt kan en ständigt förhöjd blodsockernivå skada kärlen och leda till förkalkning och typiska följdskador som stroke eller hjärtinfarkt. Diabetes Mellitus typ 2 är främst associerad med äldre människor, eftersom insulinkänsligheten i cellerna minskar med åldern. En välrenommerad studie från 1998 visade att arginin kan minska insulinresistens, vilket i sin tur betyder att insulinkänsligheten kan öka.

Källa:
Hoang, H. H., Padgham, S. V., & Meininger, C. J. (2013) L-arginine, tetrahydrobiopterin, nitric oxide and diabetes, Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, Volume 16, issue 1, (pp. 76-82)
4Rajapakse, N. W., Chong, A. L., Zhang, W. Z., & Kaye, D. M. (2013) Insulin-Mediated Activation of the L-Arginine Nitric Oxide Pathway in Man, and Its Impairment in Diabetes, PloS one, Volume 8, issue 5